Jak wyrażenie woli wpływa na zawieranie i wykładnię umów w prawie cywilnym

Wrzesień 13, 2023 0 Comments 0 tags

W prawie cywilnym wyrażenie woli jest kluczowym elementem procesu zawierania umów. Bez jasnego wyrażenia woli stron, umowa może być uznana za nieważną lub być źródłem wielu sporów. Interpretacja oświadczeń woli

Najczęstsze przyczyny i skutki wad oświadczenia woli – praktyczny przewodnik

Sierpień 15, 2023 0 Comments 0 tags

W kontekście wad oświadczenia woli, zjawisko nieważności stanowi jedną z najczęstszych konsekwencji. Przyjrzyjmy się głównym źródłom tego problemu. Brak zdolności prawnej jednej ze stron może prowadzić do nieważności umowy. Innym